ab1_u.jpg (6552 bytes)


p50.jpg (8082 bytes)


   Михида Сергій Павлович – вчений-літературознавець, педагог. Народився 16 серпня 1965 року в селі Куцівка Новгородківського району Кіровоградської області. У 1982 році закінчив Білозернівську СШ. Служив на Балтійському флоті (1983-1986).
   У 1991 році закінчив філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна. Працював учителем в Кіровоградській ЗШ №29, Кіровоградському музичному училищі. З 1991 року працює на кафедрі української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.
   Викладає такі дисципліни: „Вступ до літературознавства”, „Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття”, „Історія української літератури ХХ ст.”; спецкурси: „Психопоетика”, „Особливості художнього мислення В.Винниченка-драматурга”; спецсемінар „Літературознавчі технології ХХ ст.”
   Кандидатську дисертацію «Конфлікт у драматургії В. Винниченка: змістові домінанти і поетика» захистив на базі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1995).
   Докторську – «Реконструкція психологічних портретів українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. на основі мегатексту» захистив на базі Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (2013).
   Автор монографій: «Слідами його експериментів: Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка» (2002), «Психопоетика українського модернізму : проблема реконструкції особистості письменника» (2012), «Володимир Винниченко: лабіринтами задзеркалля» (2013).
   Автор двох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів «Психопоетика: становлення дискурсу» (2011) та «Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика» (2013); більше шістдесяти наукових статей.
   С.П.Михида узяв участь у 38 міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських наукових конференціях та семінарах.
   Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації зі спеціальності «українська література».
   Член Національної спілки письменників України (2015).
   Мешкає у м. Кропивницький (раніше - Кіровоград).