o_u.JPG (24074 bytes)


o39.jpg (14249 bytes)


    Гурбанська Антоніна Іванівна – літературознавець. Народилася 21 листопада 1958 р. у с. Грушка Ульяновського району (нині Благовіщенського району Кіровоградської області).
    З відзнакою закінчила Грушківську середню школу (1975), філологічний факультет Кіровоградського державного педінституту ім. О. С. Пушкіна (1979).
    Працювала вчителем, заступником директора школи, завідувачем методичного кабінету відділу освіти Компаніївського району Кіровоградської області.
    З 1989 р. займається науковою та викладацькою діяльністю у вищій школі. Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, де достроково захистила кандидатську дисертацію «Творчість Віктора Близнеця в контексті української прози 60-70-х років ХХ століття» (1994). Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Жанровий поліцентризм української повісті 60-80-х років ХХ століття» захистила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2010).
    Працювала деканом факультету довузівської і післядипломної освіти Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка та Кіровоградського факультету Київського національного університету культури і мистецтв, завідувачем кафедри журналістики та видавничої справи, директором Інституту журналістики і міжнародних відносин, проректором з наукової роботи КНУКіМ.
    Член експертної ради з гуманітарних та соціальних наук при Державній акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України, спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, редколегій наукових фахових видань, науковий редактор і рецензент численних монографій, навчальних посібників і підручників.
    Автор монографій: «Віктор Близнець. Літературний портрет» (1998), «Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років ХХ ст.» (2008), «Слово-людина-світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій» (2015); навчальних посібників: «Жанр повісті у творчості письменників-шістдесятників» (2006), «Українська повість 60-80-х років ХХ ст.: проблеми поетики» (2008), «Іспит з української літератури» (у співавторстві, 2011).
    Автор понад двохсот статей з літературознавства, культурології і соціальних комунікацій, серед яких: «Українська мрія у повістях Т. Шевченка та письменників-шістдесятників: перегук віків» (2003), «Не заплющуй, Господи, очі…»: повість А. Дімарова “Тридцяті…”» (2004), «Образ дитини в художньому світі Володимира Винниченка (2005), «Стильова парадигма образу інтелігента у художній прозі І. Франка й Р. Іваничука» (2006), «Воєнні повісті Григора Тютюнника: сюжетно-композиційний дискурс» (2006), «”Сльози Божої Матері” Є. Гуцала як метажанр» (2007), «Повісті Тараса Шевченка в антропологічному, аксіологічному й естетичному вимірах» (2009), «Образ журналіста в соціально-комунікаційній та художній рецепції Володимира Дрозда (семантика і функції)» (2011), «Микола Вінграновський: діалог письменника й кінематографіста» (2012), «Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції)» (2013), «Молоде покоління у творчості поетів «Празької школи» та в рецепції Леоніда Куценка» (2013), «Культурологічний вимір життя і творчості Віктора Близнеця» (2014), «Видання поезії Ліни Костенко в Україні та за кордоном у 50–70-х роках ХХ ст.: проблеми й дискусії» (2015), «Екзистенційний дискурс ранньої прози Валерія Шевчука» (2017) та ін. Окремі статті А. Гурбанської публікувалися в Польщі, Росії, США.
    Відмінник освіти України (2002). Лауреат Кіровоградської обласної літературної імені Євгена Маланюка у номінації «Літературознавство і публіцистика» за книгу «Слово Людина Світ» (2017). Член Національної спілки журналістів (2011) та Національної спілки письменників України (2017).
     Мешкає у Києві.