ab_u.jpg (6025 bytes)


kar618.jpg (15766 bytes)


   Гродеков Микола Іванович - російський військовий письменник, публіцист, етнограф, просвітитель, меценат, генерал-губернатор Туркестану (1883-1893; 1906-1908) та Приморського краю (1898-1902).
   Народився 22 вересня 1843 р. у родині військового. Закінчив Олександрійський сирітський кадетський корпус, 2-е військове Костянтинівське училище (1862), Миколаївську Академію Генерального штабу (1868). Все своє життя присвятив військовій службі.
   Автор цінних військово-етнографічних праць: «Нагорная полоса Кубанской области» (1868), «Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880-1881 гг.» (1884), «Всеподданнейший отчёт Приамурского генерал-губернатора» (1901), «Записка о путях из Закаспийского края в Герат» (збірник географічних, топографічних та статистичних матеріалів по Азії, випуск V), «Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области» (1889), «Об открытии Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Русского Географического общества» (1894), «Поездка из Самарканда через Афганистан в Герат» (збірник географічних, топографічних та статистичних матеріалів по Азії, випуск V), «Стратегический обзор Хивинского ханства» (спільно із Л.Н.Скобелєвим, 1882), «Хивинский поход 1873 года. Действия Кавказских отрядов» (1883), «Через Афганистан. Путевые записки полковника Генерального штаба» (1880). Зробив переклад з англійської мови «Хідаї» (коментарів мусульманського права, 1893).
   М.І. Гродеков - один з учасників створення у Владивостоці Східного інституту та Приморського відділення Російського географічного товариства.
   Заснував першу на Далекому Сході публічну бібліотеку, природничо-історичний та художній музеї (Хабаровськ), 37 початкових шкіл, кадетський корпус, реальне училище.
   У Примор'ї й дотепер існує кілька населених пунктів Гродекове, названих на честь нашого земляка. Хабаровський краєзнавчий музей з 1994 року носить його ім'я.
    Помер у грудні 1913 р. в Санкт-Петербурзі.