ab_u.jpg (6025 bytes)


kar650.jpg (29046 bytes)


   Немировський Євген Львович - російський радянський вчений-книгознавець. Народився 21 квітня 1925 р. Онук єлисаветградського лікаря, вченого-антрополога С.А. Вайсенберга. У 1950 р. закінчив Московський поліграфічний інститут, працював у Всесоюзному НДІ поліграфічного машинобудування.
   З 1973 р. - завідуючий відділом рідкісних книг Державної бібліотеки СРСР імені Леніна. З 1982 р. - головний науковий співробітник Російської книжкової палати.
    Доктор історичних наук (1972), професор (1979), член-кореспондент РАПН (1991), член АН Республіки Чорногорія (1996).
   Розробив класифікацію поліграфічних способів відтворення текстів та ілюстрацій (1956), основи універсальної бінарної класифікації (1971).
   За ініціативи Є. Немировського була розпочата робота над «Сводным каталогом и описанием старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов». Описані усі екземпляри видань Ш. Фіоля (1979), чорногорської друкарні Д. Црноєвича та Макарія (1989), Ф.Скорини (1988) та ін.
   Автор праць з історії слав’янського книгодрукування кирилівським шрифтом (монографії про Ш. Фіоля, Макарію, Ф.Скорину, І. Федорова, О.М. Радищевського); про загальну теорію книговедення, історію книгодрукування («Мир книги» (1986), «Иоганн Гутенберг» (1989) та ін.).
   Редактор збірників «Федоровские чтения» (1976-1987), колективної монографії «История книги в СССР 1917-1921» (у співавторстві з В. Харламовим, 1983-1986) та ін.
   Автор перших двох томів «Черногорской библиографии» (1989-1993), багатотомного «Сводного каталога старопечатных изданий шрифта».
   Автор книг: «Новые способы печати» (1957), «Рождение книги» (1957), «Электрофотография» (у співавторстві з І. Жилевичем, 1961), «Возникновение книгопечатания в Москве, Иван Федоров» (1964), «С книгой через века и страны» (у співавторстві з Б. Горбачевським, 1964), «Начало славянского книгопечатания» (1971), «Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров» (1974), «Начало книгопечатания в Москве и на Украине» (1975), «Издательское дело и книговедение ПНР: Общие проблемы книговедения. История книги и книжное дело. Библиофильство. Научно-популярная литература» (1976), «Историография советской книги» (1977), «Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве» (1978), «Иван Федоров в Белоруссии» (1979), «Андрей Чохов» (1982), «По следам первопечатника» (1983), «Иван Федоров, около 1510-1583» (1985), «Мир книги. С древних времён до начала ХХ века» (1986), «Памятник первопечатнику Ивану Федорову» (1988), «Франциск Скорина: жизнь и деятельность белорусского просветителя» (1990), «По следам Франциска Скорины» (1990), «Путешествие к истокам русского книгопечатания» (1991), «Первые славянские миниатюрные издания» (1993), «Сербские монастырские типографии 16 века» (1995), «Вукол Михайлович Ундольский (1816-1864)» (1996), «Изобретение Иоганна Гутенберга» (2000) та ін.
    Мешкає у Москві.